kalv73
Misstänkt högdräktig ko påträffad på Ello i Lammhult Slakt AB
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult en ko som misstänks var högdräktig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”… (delvis sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) har skickat sju djur för slakt till Ello i Lammhult Slakt AB den 16 maj 2022. Vid besiktning efter slakt den 17 maj 2022 hittades ett stort foster i livmodern på djuret som var märkt med … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red)”, skriver OV i en anmälan.
”Måttet på kalven från hjässa till anus var cirka 87 centimeter, kalven hade normal kalvpäls och sex av sina framtänder hade brutit i genom tandköttet. … Under sista veckorna innan kalvning förändras behåringen från korta strån till normal kalvpäls och framtänderna bryter igenom. Dräktighetstiden hos nötkreatur varierar något mellan olika raser men normalt är 280 dagar. Transport under denna period innan kalvning är i strid mot djurskyddslagen och medför ett onödigt lidande för moderdjuret. I slutet av dräktigheten luckras bäckenfogar och ligament upp, vilket ger instabilitet i djurets rörelseapparat. Detta i kombination med extra vikten av kalven, den förstorade livmodern samt fostervattnet ger ännu mer påfrestning på moderdjuret.”
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.