Charkbolaget Rehamco Global AB förbjuds att hantera oförpackat kött och förbjuds att släppa ut ett parti lammtarm på marknaden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL