RASFF22
Stockholms stad efterforskar vad FoodMonitor ska använda uppgifter i livsmedelslarm till
KOMMENTAREN I dagarna gick det ett europeiskt livsmedelslarm, ett så kallat RASFF, om salmonella i en chokladprodukt till livsmedelskontrollen på Stockholms stad. FoodMonitor begärde att få ta del av larmet. Då ställde en enhetschef kravet att FoodMonitor i så fall var tvungna att tala om vad uppgifterna skulle användas till – helt i strid mot pressfriheten – och möjligen olagligt.
”För att kunna göra en sekretessprövning behöver vi veta vilka uppgifter i RASFF:et det är du vill ta del av och hur de avses att användas”, skriver Kajsa Eriksson, enhetschef på livsmedelskontrollen på Stockholm stad i ett mejl till FoodMonitor.
Att Stockholms stad på detta sätt ställer kravet på att journalister ska tala om vad uppgifter i handlingar ska användas till för att de ska kunna lämnas ut är uppseendeväckande – och hur ska vi kunna veta vilka uppgifter som finns i larmet?
Albin Ring är förvaltningsjurist på Stockholms stad och fick ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20