slaktsvin82
Slaktsvin hade blåmärke på ryggen och blödningar som gick ner i huden
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på ett slakteri ett skadat slaktsvin med märke på kroppen och blödningar. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet, leverantören och transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: det skadade slaktsvinet. Maskeringarna har Livsmedelsverket gjort. Foto: Livsmedelsverket.