Bari98
Hotfullt agerande och fylla på Bari Pizzeria i Karlstad – och suspekta turer kring serveringstillstånd
LEDARE För några år sedan hade Bari Pizzeria i Karlstad, och den ”koncern” den ingår i, så stora ekonomiska problem att man blev av med sitt serveringstillstånd. Karlstads kommun utfärdade även varningar och erinran. Men av någon underlig anledning fick de sedan tillbaka tillståndet – efter att på ett listigt sätt bytt till ett annat bolag. Sedan dess tycks Bari Pizzeria haft som affärsidé att bland annat sälja så mycket alkohol de kan till personer som är så berusade att de knappt vet var de är.
Det tycks ha fått allvarliga konsekvenser.
Våld och hot om våld tycks vara vanligt i området när berusade personer lämnar pizzerian och raglar omkring. Personer har dagtid legat, som det sett ut, nästan helt utslagna utanför pizzerian i full åsyn av barn i området.
För en tid sedan låg det en man och skrek av smärtor utanför Bari Pizzeria. Personal och berusade kunder stod och tittade på. FoodMonitor och allmänheten tvingades att ringa på ambulans för att mannen skulle få vård.
Nära pizzerian finns en grundskola. Kraftigt berusade personer som besökt Bari Pizzeria tar sig ofta till det området.
Bari Pizzeria tycks inte uppskatta att FoodMonitor granskar deras verksamhet.
Personalen har agerat på ett hotfullt sätt. Och personer som befunnit sig på Bari Pizzeria har till och med jagat efter FoodMonitors reporter.
Det skedde i dagarna. När FoodMonitors reporter gick förbi Bari Pizzeria kom plötsligt två personer ut från pizzerian och började följa efter. En av dem hade en mobiltelefon i handen och det såg ut som att han filmade.
Männen skrek och började aggressivt försöka komma åt reportern som försökte lämna området. Då börjar männen skrikandes springa efter reportern. En av männen slet av sig sin jacka och kastade den åt sidan, viftade med armarna, och tycktes visa att han ville misshandla reportern. Reporter tvingas att springa för att komma undan de två männen.
Bari78
Männen springer sedan efter reportern i flera kvarter. En grupp med kvinnor ser de aggressiva männen och beslutar sig för att ringa polisen. Nästan samtidigt anländer en polispatrull med tre poliser. Poliserna stannar och förhör sig om vad som hänt. Polisen avvisar sedan de två männen.
Igår, mer en vecka efter händelsen, gick personal från pizzerian ut och sa att FoodMonitors reporter inte fick passera på trottoaren. Detta eftersom pizzerian påstod sig äga den. Det gör de inte. Det är mark som tillhör Karlstads kommun. När sedan totalt fyra personer, inklusive åtminstone en personal från pizzerian, hotfullt omringade FoodMonitors reporter tvingas denne ånyo ge sig av från platsen.
En annan pizzeria på samma gata har inte samma problem. Men de har å andra sidan inte heller något alkoholtillstånd.
Den pizzerian utsattes år 2020 för ett brandattentat. Tack vare rådigt ingripande från allmänheten och snabbt agerande av Räddningstjänsten kunde branden släckas snabbt.
LÄS MER: https://foodmonitor.se/index.php/7200-misstaenkt-anlagd-brand-pa-pizzeria-i-karlstad
Enligt Bari Pizzerias egen sajt tycks verksamheten drivas av bolaget Bar & Restaurang Rebeca i Karlstad AB på Hammarö. Men till Karlstads kommun har pizzerian meddelat att verksamheterna för deras två pizzerior i Karlstad har drivits av bolagen Gruppen Bari AB och My Bari AB. Exakt hur det har fungerat är något oklart.
Bolagen har alltså tidigare tilldelats bland annat erinran, varningar och serveringstillstånd har återkallats.
Pizzerian Bari på Herrhagen i Karlstad har enligt kommunen till och med bedrivit uteservering utan tillstånd.
Trots det har verksamheten sedan av någon ännu okänd anledning ändå fått serveringstillstånd genom att byta till ett annat bolag.
Man kan undra hur det gick till.
Det här har hänt (källa: Karlstads kommun):
2018-06-12 – My Bari AB tilldelas erinran ”för skulder till det allmänna”.
2018-08-22 – My Bari AB tilldelas varning ”för skulder till det allmänna”.
2019-04-16 – My Bari AB som driver Bari Pizzeria (på Herrhagen i Karlstad /red) ska enligt Karlstads kommuntilldelas en varning för ej inlämnad restaurangrapport med stöd av alkohollagen.
”My Bari AB var även år 2018 sen med inlämnande av restaurangrapporten vilket fick till följd att bolaget fick en erinran. Det är nu andra året i följd som rapporten inte lämnas in i tid”, skriver Karlstads kommun i ett beslut enligt alkohollagen.
”Tillståndshavaren har inte följt de krav som ställs upp i alkohollagen och har därför brustit i lämplighet att servera alkohol enligt alkohollagen … .”
2019-06-17 – Karlstad kommun inleder en utredning.
”Karlstads kommun, meddelar att en utredning har öppnats om en eventuell åtgärd av ert serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för alkoholservering vid, Bari Pizzeria och Bari Pizzeria Råtorp, 559108-6417, Långgatan 25, 652 22 Karlstad. Utredningen har öppnats med anledning av ekonomiska problem. De åtgärder som kan komma ifråga är meddelande av erinran, villkor med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen, varning enligt 9 kap. 17 § eller återkallelse av tillstånd enligt 9 kap. 18 § samma lag”, skriver myndigheten till pizzerian.
2019-08-06 – My Bari AB som driver två restauranger i Karlstad tilldelas en varning enligt alkohollagen.
My Bari AB drev enligt kommunen då restaurangerna Bari Pizzeria (på Herrhagen /red) och Råtorps Pizzeria.
”Bolaget ska tilldelas en varning för obetalda skatter och avgifter”, skriver Karlstads kommun.
2020-02-03 – Karlstads kommun inleder utredning om åtgärder gällande det serveringstillstånd som My Bari har.
2020-03-18 – Karlstads kommun förslår att serveringstillståndet för My Bari AB som driver två pizzerior i Karlstad återkallas
2020-04-08 – Karlstads kommun återkallar av serveringstillstånd för My Bari AB.
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslutade detta:
”Enligt 9 kap 18§ punkt 3 alkohollagen återkallas serveringstillstånden till allmänhet för bolaget My Bari AB, 559108-6417, som driver två restauranger i Karlstad, Bari Pizzeria (på Herrhagen /red) och Bari Pizzeria Råtorp.”
”Bolaget My Bari AB driver två pizzerior i Karlstad sedan 2017. My Bari AB har under flera år dragits med ekonomiska problem där skatter och avgifter till det allmänna inte har sköts som det borde. Bolaget har tidigare tilldelats erinran och två varningar på grund av det här.”
2020-08-31 – Gruppen Bari AB med Bari Pizzeria ansöker om tillstånd att servera alkoholdrycker. Det är alltså nu helt plötsligt Gruppen Bari AB och inte My Bari AB som vill ha serveringstillstånd. Karlstads kommun skriver att man föreslår att beslut fattas om att avslå ansökan.
2020-09-16 – Gruppen Bari AB beviljas serveringstillstånd.
”Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten beviljas för bolaget Gruppen Bari AB … för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och sprit … ”, skriver Karlstads kommun.
Kommunen ställde krav på verksamheten i samband med detta.
”Under de kommande 12 månaderna från beslutsdag ska minst tre skattekontroller av koncernens samtliga bolag genomföras för att säkerställa ekonomisk skötsamhet. Framkommer brister i dessa kontroller kommer serveringstillståndet ses över samt att administrativa åtgärder kommer att ske”, skriver Karlstads kommun i det beslutet.
Det är under all kritik att Gruppen Bari AB beviljas tillstånd av Karlstads kommun trots att verksamheten tycks, enligt myndighetens egna beslut, har misskötts gravt under lång tid. Men byte av bolagsnamn från My Bari AB till Gruppen Bari AB tycks ha varit tillräckligt för att allt det ska ignoreras av Karlstads kommun.
2021-06-22 – Gruppen Bari AB tilldelas erinran.
”Bolaget ska tilldelas erinran eftersom serveringsstället har lämnats utan uppsikt av ägare eller serveringsansvarig”, skriver Karlstads kommun.
”Tillståndshavaren har inte följt de krav som ställs upp i alkohollagen och har därför brustit i lämplighet att servera alkohol enligt 8 kap 12§.”
KLAGOMÅL FRÅN ALLMÄNHETEN AVSLÖJAR OEGENTLIGHETER PÅ PIZZERIA BARI
2021-07-16 – klagomål från allmänheten. Bari Pizzeria på Herrhagen i Karlstad saknar enligt uppgiftlämnaren tillstånd för uteservering.
”Det visar sig efter klagomål från allmänheten att Bari saknar tillstånd för sin uteservering”, skriver Karlstads kommun i en tjänsteanteckning.
”Eftersom vi varit där och inte uppmärksammat detta känns det inte som att vi nu kan komma med sanktioner. Därför låter jag det passera som en miss från både vårt och hans håll.”
Så tack vare Karlstads kommuns slarv slapp alltså pizzerian undan ansvar. Det är aningen märkligt milt sagt.
2021-07-19 – Gruppen Bari AB ansöker om tillstånd för uteservering för Pizzeria Bari.
2021-10-11 – tillstånd för uteservering gällande Gruppen Bari AB beviljas. ”Gruppen Bari AB … godkänns … till att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt sprit till allmänheten på uteservering vid restaurang Bari … .”
Det är skrämmande att Karlstads kommun sedan så lättvindigt beviljar tillstånd för uteservering trots att pizzerian innan dess helt olovligen bedrivit samma verksamhet.
UPPGIFTER OM MATFÖRGIFTNINGAR OCH SNUSK
Enligt Karlstads kommun har det också förekommit utredningar om matförgiftning på Bari Pizzeria som ska genomförts förra året.
”En person drabbad av matförgiftningssymptom 7.5 timmar efter att ha ätit calzone med sås på Bari Herrhagen. Tyckte såsen smakat gammalt. Ej återställd vid anmälan påföljande morgon”, skriver Karlstads kommun om ett ärende.
”En person drabbad av bland annat kräkning och diarré natten efter att ha ätit kebabtallrik med sås och en avokadosallad. Ej återställd vid anmälan påföljande morgon”, skriver Karlstads kommun om ett annat ärende
Bari83
Karlstads kommun gjorde förra året ett kontrollbesök på Pizzeria Bari (som då ägdes av Gruppen Bari AB) och fann bland annat avvikelser gällande skyddad ursprungsbeteckning, underhåll av lokaler och utrustning och rengöring av lokaler.
Bari79
Frågan man kan ställa sig är om verksamheten medvetet fuskat.
”Parmaskinka fanns på menyn, men i beredningen användes ersättningsprodukten lufttorkad skinka, vilket gör informationen på menyn vilseledande”, skriver Karlstads kommun.
Att som Karlstads kommun trots alla problem de senaste åren ändå gett Bari Pizzeria ett serveringstillstånd är ett hån mot allmänheten.
Bari Pizzeria borde omgående förlora sitt serveringstillstånd.
FoodMonitor har polisanmält det inträffade gällande reportern.
FoodMonitor har sökt ansvariga för Bari Pizzeria och de andra bolagen i ”koncernen” för en kommentar.
DENNA ARTIKEL UPPDATERAS LÖPANDE!
/FoodMonitor
Fakta:
Gruppen Bari AB.
Omsättning: 991 000 kronor (2020).
Resultat: 180 000 kronor.
Antal anställda: 3.
My Bari AB.
Omsättning: 2.9 miljoner kronor (2020).
Resultat: minus 133 000 kronor.
Antal anställda: 3.
Bar & Restaurang Rebeca i Karlstad AB.
Omsättning: 1.2 miljoner kronor (2020).
Resultat: 105 000 kronor.
Antal anställda: 3.
Bilderna: händelse med två personer som jagar efter FoodMonitors reporter. Bilden Bari Pizzeria. Foto: FoodMonitor. Bilden på snusk på Bari Pizzeria. Foto: Karlstads kommun.