Livsmedelsverket åtalsanmäler Scan
Scans slakteri i Kristianstad genomförde slakt av en gris utan att djuret var avblodat. Livsmedelsverkets inspektörer upptäckte händelsen och åtalsanmäler nu bolaget till Åklagarkammaren i Kristianstad.
”Det är ur djurskyddssynpunkt mycket viktigt att djuret är avblodat innan slakten fortsätter då djuret annars kan bli utsatt för stort lidande”, skriver myndigheten i sin anmälan.
 
I Sverige inleds en slakt genom att djuret först bedövas. Sedan dödas djuret genom att blodets töms ut. Töms inte blodet ut kan djuret vakna upp från medvetslöshet och återfå känseln.
 
Att Scans slakteri i Kristianstad  inte tömt ur blodet ur den aktuella grisen tycker Livsmedelsverket är oacceptabelt.  
 
”Livsmedelsverket bedömer den aktuella händelsen som mycket allvarlig. Åtalsanmälan är överlämnad till Åklagarkammaren i Kristianstad”, skriver myndigheten.
 
/FoodMonitor