Konsumentverket kritiserar Oppigårds Bryggeri och Poppels Bryggeri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor