skada21
Ko med färsk skärskada upptäckt på slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri en ko som blödde från en färsk skärskada på benet. OV har anmält det inträffade. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om de inblandade företagen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kon. Foto: Livsmedelsverket.