Livsmedelsföretagen under press i konjunkturuppgången 
Livsmedelsföretagens produktion fortsätter att stiga. Det visar Livsmedelsföretagens, Li:s, nya konjunkturbarometer. Samtidigt förbättras lönsamheten och investeringarna ökar hos livsmedelsproducenterna. Men de stigande råvarupriser bromsar den snabba vinstökningen.
- Efter ett kort andrum är prisökningar på livsmedelsråvara återigen ett faktum. Utmaningen för livsmedelsföretagen är att förhindra att det slår alltför hårt mot lönsamheten, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber. 
 
- I klartext innebär det att företagen måste få genomslag för råvaruprissökningarna i priset gentemot daglivaruhandeln och andra kunder. Det skulle i sin tur medföra höjda matpriser för konsumenterna. Råvaruprishöjningar brukar dock sällan få fullt genomslag i konsumentledet. 
 
Enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer ökade såväl den inhemska försäljningen som exporten något långsammare för livsmedelsföretagen under andra kvartalet, jämfört med det första. 
 
”För det kommande halvåret väntas försäljningen i Sverige få bättre luft under vingarna, medan exportutvecklingen väntas mattas av ytterligare något”, skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.