ryggar21
Två misstänkt transportskadade nötkreatur ankom Roslagens Slakt och Chark
Förra månaden levererades det två misstänkt transportskakade nötkreatur till slakteriet Roslagens Slakt och Chark AB i Skebobruk. Det framgår av en anmälan som en offentlig veterinär, OV, gjort i dagarna. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören och leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. På grund av Livsmedelsverkets maskeringar är det oklart exakt vilka bilder som hör till vilka djur. Foto: Livsmedelsverket.

t20