hunger21
Ko med hungergrop påträffad på slakteriet Protos AB
Igår påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby en ko som var så avmagrad att den så kallade hungergropen var tydligt framträdande. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: ”Benstrukturerna var tydligt framträdande på rygg, revben, höft- och bärbensknölar, ländkotornas sidoutskott och vid svansfästet. Hungergropen var tydligt framträdande”, skriver OV om bilderna. Foto: Livsmedelsverket.

t20