Regeringen vill stärka kontrollen av fusk i livsmedelskedjan
Regeringen meddelar att man planerar att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur fusket i livsmedelskedjan kan stoppas. Konsumenter utsätts enligt Regeringen för fusket av organiserad brottslighet som vilseleder om produkters kvalitet. Det påverkar även konkurrensen inom livsmedelssektorn negativt.
– Vi ska fortsatt kunna lita på våra livsmedel när vi handlar i Sverige. Fusk i livsmedels­kedjan som riskerar människors och djurs hälsa ska bekämpas. Stärkt kontroll är nödvändigt för att komma åt fusket, som omsätter omfattande belopp och drar till sig organiserad brottslig­het, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, enligt ett pressmedelande.
Utredningen ska ha dessa huvudsakliga inriktningar:
”Föreslå en organisation för effektiv samordning och operativ kontroll.”
”Föreslå hur fuskkontrollen ska finansieras.”
”Föreslå hur utbytet av information mellan berörda myndigheter ska utvecklas och ökas.”
”Om det bedöms lämpligt, föreslå en särskild ekonomisk sanktion som återspeglar vinsten av fusket.”
/FoodMonitor