LRF: djurskyddskrav vid
livsmedelsupphandling tillåtet
Enligt LRF är det möjligt för kommuner att ställa djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel. Det strider inte mot EU:s regler menar man. Idag presenterar LRF en ny utredning för regeringen vid upphandlingsutredningens hearing i regeringskansliet.
 
”Vi har sett ett stort behov av klara riktlinjer när det gäller rättsläget i den offentliga livsmedelsupphandlingen. Att utredningen visar att det är möjligt att ställa djurskyddskrav ger stöd till den linje som vi driver”, säger Jenny Lundström, handläggare för frågor som rör offentlig upphandling av livsmedel på LRF.
 
LRF påpekar att även förvaltningsrätten i Falun tidigare gått på samma linje när fastställde att Rättviks kommun offentliga upphandling av livsmedel inte stred mot upphandlingsreglerna.
 
Rättviks kommun ställde bland annat krav på begränsad tid för transporter till slakt, bedövning före slakt, värprede till höns, och att kor vistas ute under betessäsongen.
 
Matleverantören Servera har över emellertid klagat förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.
 
”Vår utredning och förvaltningsrätten i Falun landar i samma slutsatser, att det är möjligt att ställa djurskyddskrav. Det är en stor seger för kommuner som värnar om djuren och en hjälp för alla som vill ställa krav på till exempel att grisar inte ska behandlas med antibiotika i förebyggande syfte, att de ska ha tillgång till strö och att transporten till slakteriet inte ska överstiga åtta timmar”, säger Jenny Lundström.
 
”Rent konkret innebär detta att livsmedel från svenska gårdar kommer att kunna konkurrera på lika villkor i den offentliga upphandlingen och att den offentliga sektorn i sin konsumentroll kan leva upp till det regelverk man har varit med att lagstifta om”, säger Jenny Lundström.
 
/FoodMonitor