Storfors21
Storfors kommun larmar om farligt beteende – galler till dagvattenbrunnar stjäls eller flyttas
Storfors kommun meddelar att gallerlock som täcker dagvattenbrunnar på Storfors gator den senaste tiden stulits eller flyttats bort. Det utsätter allmänheten för stora faror.
”Detta skapar risker både för barn och djur som kan ramla ner i två-tre meter djupa schakt och för trafikolyckor för cyklister eller andra trafikanter”, skriver kommunen på sin sajt.
”Vid något tillfälle har de tunga järngallren helt enkelt stulits medan man andra gånger lagt dem på sidan av hålet. Tekniska enheten ser detta som ett stort bekymmer och uppmanar allmänheten att hålla uppsikt. Både för den egna säkerheten och i de fall där man skulle kunna rapportera något om dessa förehavanden. Den som har uppgifter får gärna ringa tekniska enhetens jourtelefon 0550-651 25.”
/FoodMonitor
Foto: Eva Wiklund.