Poppels slår tillbaka mot Konsumentverket – och får stöd av Sveriges Bryggerier
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Konsumentverket kritiserat öltillverkaren Poppels Bryggeri AB i Jonsered för att bryta mot bildregeln i alkohollagen. Idag svarar Poppels i ett pressmeddelande och skriver bland annat att ”i strid med Högsta domstolen, alkohollagen och svensk alkoholpolitik vill Konsumentverket förbjuda bryggerier att berätta vilka maträtter som passar till drycken”.
”I ett pågående tillsynsärende menar Konsumentverket att några av Poppels inlägg i sociala medier strider mot bildregeln. Men de bilder som Konsumentverket menar inte är måttfulla är tvärtom återhållsamma och utgör inget hot mot folkhälsan. Att visa mat i kombination med dryck är både ansvarsfullt och relevant. Drycken framhålls som en del av en måltid och ett sammanhang vilket är positivt – inte negativt – för folkhälsan”, skriver Poppels.
LÄS MER: Konsumentverket kritiserar Oppigårds Bryggeri och Poppels Bryggeri
”Konsumentverkets tolkning innebär en allvarlig och oacceptabel inskränkning i den rätt vi har som företag att ansvarsfullt kommunicera om våra produkter. Med stöd av Alkoholgranskningsmannen och vår branschförening Sveriges Bryggerier har vi därför beslutat att bestrida Konsumentverket. I det fall Konsumentverket vidhåller sin tolkning välkomnar vi en rättslig prövning”, säger Mats Wahlström, VD på Poppels Bryggeri, enligt pressmeddelandet.
Branschorganisationen Sveriges Bryggerier stämmer in.
”Poppels strider för alla svenska bryggerier när de ifrågasätter Konsumentverkets bedömning. Därför har vi på Sveriges Bryggerier tillsammans med vår styrelse fattat beslutet att stötta Poppels hela vägen. Myndighetens tolkning är ett hot mot den svenska bryggerinäringen, som i praktiken inte skulle få berätta om sina varumärken på samma sätt som sina utländska konkurrenter”, säger Anna-Karin Fondberg, vd i Sveriges Bryggerier, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor