lamm93
OV larmar om för varma lamm
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar lamm som var starkt påverkade av värme. Det framgår av en anmälan som OV gjort.
”182 får och lamm var mycket varma vid ankomst till KLS slakteri i Kalmar den 28 juni. På släpet hade 12 tackor och 61 lamm transporterats och dessa djur upplevdes vara ännu varmare än djuren som transporterats på lastbilen. Djuren på släpet hade kraftigt förhöjd andningsfrekvens med vidgade näsborrar och några lamm hade till och med öppen mun och flåsade med tungan hängande ut. Enligt slakteriets personal var tackorna längst bak på släpet i ett eget fack och dessa upplevdes ha gott om plats. De 61 lammen delade på det resterande utrymmet i släpet. Chauffören hittade inte papperna med lastytan så uppgifter om lastyta saknas. Tackorna vägde mellan cirka 50-90 kilo och lammen vägde mellan cirka 25-50 kilo med en snittvikt på cirka 45 kilo. Vid beräkning av ungefärliga levande vikter från slaktvikter har ett slaktutbyte på 50 procent använts. På följesedeln är lastningstiden inte ifylld men i slakteriets mottagningsjournal står det att lastning påbörjades klockan10 och att transporten ankom till slakteriet klockan 12:00. Avlastningen var avslutad klockan 12:15. Släpet har ingen mekanisk ventilation och öppningarna för ventilation sitter uppe vid taket, högt ovanför fårens huvuden. Det är mycket tveksamt om det blir något luftutbyte nere hos fåren när ett sådant släp står stilla under tiden 182 får lastas. Chauffören uppgav att djuren varit mycket varma vid lastning och att han därför skyndat sig att köra. Informationen skickas till Länsstyrelsen i Kronoberg så att de får undersöka om det kan ha varit överbeläggning på släpet samt om släpets konstruktion gör det lämpligt att transportera ett stort antal får i under varma dagar”, skriver OV i anmälan.
Se filmen här!
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20