Livsmedelsverket förbjuder Guldhaven Pelagiska att vilseleda om närproducerade "Fiskburgare från Gotland" – bolaget tänker överklaga
Enligt Livsmedelsverket uppfyller inte fiskbolaget Guldhaven Pelagiska AB i Kalix ”lagstiftningens krav inom märkning och livsmedelsinformation” gällande produkten "Fiskburgare från Gotland" och har lagt ett förbud. Guldhaven Pelagiska ställer sig frågande och tänker överklaga beslutet om förbud som gäller något som inte ens har producerats.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL