Isklumpar från kylaggregat föll ner på produkter på HKScan
Det har fallit ner isklumpar från ett kylaggregat som sitter i taket i slakteriet HKScan AB:s anläggning i Linköping. Isklumparna har träffat produkter och utgör en arbetsmiljörisk.
”Det hade blivit stor isbildning på ett kylaggregat som sitter cirka 4 meter upp i taket. Stora isklumpar lossnade och föll ner på vagnar med produkter”, skriver bolaget i en anmälan i dagarna till Arbetsmiljöverket.
/FoodMonitor