slaktsvin87
Slaktsvin med infekterat skärsår påträffat på Protos AB
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett skärskadat slaktsvin i samband med en levandedjursbesiktning. Såret var infekterat och enligt OV borde inte djuret ha transporterats.
”Vid levandedjurbesiktning noterades att ett av slaktsvinen hade ett oläkt skärsår i ena örat. Skadan var ett cirka 5 centimeter djupt jack in i örat som delvis ”delat” örat. Såret bestod av granulationsvävnad, det läkkött som kroppen bildar vid läkning av sår, men var inte helt avläkt. Såret var inte rött eller svullet men i mitten fanns ett kladdigt, gult område med infektion (var) … . Grisen hade inte transporterats i eget fack utan åkt tillsammans och stallats upp med de övriga grisarna. Grisen sattes i en separat sjukbox efter att officiell veterinär uppmärksammat den. Såret var inte färskt och hade alltså funnits redan på gården. På grund av att såret var oläkt samt något infekterat borde grisen inte transporterats in till slakteriet”, skriver OV i en anmälan.
”På grund av storleken på skadan får det förmodas vara smärtsamt när grisen stöter i andra grisar eller i inredningen. Det finns också en risk att andra grisar börjar tugga på skadan. Infekterade sår kan vara inkörsportar för bakterier och spridning av infektion i kroppen. Dessutom kan de kontaminera inredning och andra djur på transportbilen och på slakteriet. Ingen information om grisen fanns på intransportsedeln, och det går därför inte att veta om leverantören uppmärksammat skadan. … Observationen som gjorts kan tyda på att det kan finnas brister i bedömning av djurens hälsotillstånd på gården. Det skulle även kunna finnas någonting i stallets inredning som innebär en skaderisk för djuren.”
/FoodMonitor
Fakta:
Protos AB hette tidigare Gotlands Slagteri AB.
Bilden: ”såret bestod granulationsvävnad, det läkkött som kroppen bildar när sår håller på att läkas, men det var ännu inte avläkt. I mitten fanns ett kladdigt område med infektion och var”, skriver OV. Foto: Livsmedelsverket.

t20