Livsmedelsverket vägrar att lämna ut uppgifter om påstådda bedövningsproblem på Torsåsens Fågelprodukter
I dagarna säger sig Livsmedelsverket ha upptäckt avvikelser gällande bedövning på kycklingslakteriet Torsåsens Fågelprodukter AB i Falkenberg. Men samtidigt lägger man locket på om vad det handlar om genom att maskera en kontrollrapport. Anledningen är myndigheten vill skydda bolagets ekonomiska intressen.
”Det aktuella ärendet rör tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd. Livsmedelsverket bedömer att de maskerade uppgifterna i den kontrollrapport som har begärts ut utgör affärs- och driftsförhållanden och att det företag som berörs kan lida skada om uppgifterna lämnas ut”, skriver Caroline Krantz som är verksjurist på Livsmedelsverket i ett beslut idag.
Så här har Livsmedelsverket maskerat delar av den aktuella handlingen:
kyckling78
kyckling79
kyckling83
FoodMonitor söker Guldfågeln som äger Torsåsens Fågelprodukter.
FoodMonitors kommentar: Livsmedelsverket agerande försvårar för media att utkräva ansvar av kycklingindustrin /red)
/FoodMonitor
Vet du vad som hänt med bedövningen på Torsåsens Fågelprodukter? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se (använd gärna en anonym mejladress om du så önskar).

t20