sugga33
Sugga med stor böld och färskt sår påträffad på Protos i Visby
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakterier Protos AB i Visby en sugga som utöver en stor böld även tillfogats ett färskt sår. Enligt OV borde djuret inte ha transporterats. Det framgår av en anmälan som OV gjort.
”Vid besiktning av suggor innan slakt på Protos AB den 18 juli 2022 noteras en sugga med böld (cirka 10 centimeter i diameter) samt färskt sår (cirka 3 centimeter i diameter) vid sista revbenet på höger sida. … På transporten fanns sammanlagt 17 suggor från ovan angivna leverantör som levererades den 17 juni. Ingen information om djuret med bölden hade åkt i eget fack följde med intransportsedel. Suggan uppstallades över natten med andra djur i gruppbox. Då djuret hade en så stor böld och färskt sår bedöms den ha varit olämplig att transportera. Suggor med bölder som är så stora löper stor risk att bölden skadas eller kläms under transport. Undertecknad har inte insyn i hur resterande djur på gården ser ut eller vilka övriga förhållanden som där råder och vill därför göra länsstyrelsen uppmärksam på observationen som gjorts som kan indikera att det kan finnas brister i rutinerna kring tillsyn och/eller bedömning av vilka djur som är i transportabelt skick”, skriver OV i anmälan som skickats till Länsstyrelsen Gotland.
sugga32
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella suggan. Maskeringarna har Livsmedelsverket gjort. Foto: Livsmedelsverket.