Abdos21
Förbud hotar växthuset på Abdos Multifood i Arlöv
Livsmedelsföretaget Abdos Multifood AB i Arlöv utsätter personal för risker genom att låta dem hantera salpetersyra utan tillräckligt skydd. Ett andningsskydd som personalen ska använda gick ut för 11 år sedan. Det påstår Arbetsmiljöverket som nu hotar bolaget med förbud och vite.
”Vi överväger att med omedelbar verkan och vid vite av 50 000 kronor förbjuda er att vid arbetsstället ovan låta utföra arbete med att hantera farliga kemiska produkter, som exempelvis koncentrerad salpetersyra …”, skriver Arbetsmiljöverket i dagarna i en underrättelse till Abdos Multifood AB.
Vid en inspektion tidigare denna månad säger sig myndigheten ha konstaterat att bolaget tillsätter salpetersyra i stora kärl för att förse produktionen i växthus. Hanteringen är riskfylld, menar man.
”Vid blandningsplatsen fanns även en åra som ni använder för att blanda. Hanteringen sker öppet med en ökad risk för exponering. Vid inspektionen kunde ni inte visa eller redogöra för hur ni skyddar era arbetstagare mot exponering eller visa vilken skyddsutrustning som era arbetstagare ska använda vid hantering. Vi hittade på inspektionen bakom en dörr en nedsmutsad regnjacka och ett andningsskydd där datumet gått ut för 11 år sedan. Med den öppna hanteringen ni har samt med avsaknad av erforderlig personlig skyddsutrustning finns det en allvarlig risk för att era arbetstagare kan komma drabbas av ohälsa vid en exponering av salpetersyra eller någon annan farlig kemisk produkt”, skriver Arbetsmiljöverket till Abdos Multifood AB.
Enligt Arbetsmiljöverket fanns det inte första hjälpen eller ögonspolningsanordning i anslutning till hanteringen av farliga kemikalier.
Arbetsmiljöverket menar att personalen ska ha tillgång till den här personliga skyddsutrustningen:
”skyddshandskar”
”skyddsglasögon med sidoskydd”
”kemikalieresistent förkläde”
”Finns risk för inandning ska även andningsskydd användas”
”Anordning för ögonspolning ska finnas i omedelbar anslutning till arbetsplatsen där hantering med farliga kemiska produkter sker”
FoodMonitor har sökt Abdos Multifood AB.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Abdos Multifood AB.
Omsättning: 397 miljoner kronor (2020-12).
Resultat: 8.2 miljoner kronor.
Antal anställda: 87.
Bilderna: från den aktuella inspektionen. Foto: Arbetsmiljöverket.