lamm62
Lamm med rektalprolaps påträffat på Burträsk Slakteri
Nyligen a upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Burträsk Slakteri AB i Burträsk ett lamm som led av rektalprolaps. Enligt OV kan djuret ha utsatts för onödigt lidande och borde inte ha transporterats till slakt. Uppgifter om leverantören har sekretessbelagts av Livsmedelsverket.
”Vid levandedjursbesiktningen den 17 juni 2022 observerade undertecknad ett lamm … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) med framfall av ändtarmens slemhinna (rektumprolaps). Framfallet var cirka en decimeter stort men troligen inte varit ute en länge tid, då det var rent. Djurägaren hade själv transporterat in lammet och uppgav att de sett framfallet någon vecka och att det kommit och gått. Men troligen inte uppfattat vidden av problemet för lammet och djurägaren/transportören uppger att lammet inte visat några tecken på att må dåligt då de kontrollerat det, att det ätit och betett sig som vanligt. Framfall av tarmen är ett tillstånd där tarmens slemhinna vänds ut och in och kommer ut genom anus. Slemhinnan kan då bli stasad och nekrotiserad samt utsättas för yttre påfrestningar vilket kan vara mycket smärtsamt. Djur med tarmframfall ska inte transporteras och utsättas för den påfrestning det innebär och det lidande det kan skapa. Ärendet skickas vidare till Länsstyrelsen i Västerbotten för vidare handläggning av ärendet”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella lammet. Foto: Livsmedelsverket.