slaktsvin29
Slaktsvin med massiv utbuktning på halsen påträffat på Protos
I mitten av förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett slaktsvin som hade en massiv böld på halsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden och transportören.
”Vid levandedjurbesiktning som gjordes på morgonen den 14:e juli noterades att ett av slaktsvinen i gruppen hade en hängande utbuktning under halsen, uppskattningsvis 20 centimeter i längd. Grisen var opåverkad och inga sår fanns på utbuktningen. Den hade inte transporterats i eget fack utan åkt tillsammans med andra grisar, och på slakteriet stallats upp med 30 andra grisar över natten. Grisen gavs förtur till slakt. På grund av storleken på utbuktningen och det känsliga området borde grisen ha transporterats i eget fack och stallats upp i sjukbox för att minimera risken för klämning eller att andra grisar trampat på utbuktningen. I enlighet med Jordbruksverkets ”Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Djurskyddskontroll på slakteri” informeras härmed länsstyrelsen om observationen som gjorts. Ärendet överlämnas till behörig myndighet med tillsyn över primärproduktionen, Länsstyrelsen Gotland”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella slaktsvinet. Foto: Livsmedelsverket.