Mässnytt ELMIA:
Stora möjligheter med 
småskalig slakt
Vilka är förutsättningarna för att lyckas och vilka möjligheter till hjälp finns det? Hur ser regelverket ut och vad krävs av mig som företagare för att kunna starta ett gårdsslakteri?
 
Djungeln är tät när det handlar om att reda ut det ofta komplicerade regelverk som omgärdar ämnet gårdsslakteri, det kan nog de flesta som startat processen skriva under på. Men det finns hjälp att få längs vägen och när det nu anordnas ett seminarium på Elmia kring ämnet är intresset redan stort. Projektledare för seminariet är Lars Bengtsson och han ska hjälpa alla intresserade att få svar på sina frågor.
 
– Tanken med seminariet är att bena ut vad som är vad och vilka skillnader som finns mellan benämningarna slakt, styckning och gårdsbutik. Vad är det egentligen jag, som går här och funderar på att utveckla min verksamhet, vill eller ska starta?
 
Hjälp längs vägen
Idag är regelverket ibland komplicerat och mycket beror på att det görs olika tolkningar av myndigheter och företagarens hemkommun. Som ett exempel finns det subventioner och bidrag att söka men i dagsläget är det bara slakt som kan få ta del av de 48 miljoner som är avsatta under nuvarande mandatperiod. Många frågar sig varför?
 
– Det handlar om subventionerade avgifter och ändrade veterinärkostnader för gårdsslakterierna. De som sysslar med styckning eller driver en gårdsbutik hamnar bredvid och blir lottlösa. Det uppfattas av många som orättvist och allt detta ska vi försöka bena ut under mässan där representanter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, kommuner och företag kommer att medverka och svara på publikens frågor. Under det efterföljande minglet kommer representanter från tillverkare av slakteriutrustning och maskinleverantörer finnas med. Just minglet är alltid populärt och skapar mängder av nyttiga kontakter inför framtidens resa mot det egna gårdsslakteriet, avslutar Lars Bengtsson.
 
Läs mer om seminariet här:
http://www.elmia.se/sv/lantbrukinomgard/For-massbesokare/Nyheter-2/Stora-mojligheter-med-smaskalig-slakt/
 
/ELMIA
 
/FoodMonitor
 

t20