kalv78
OV: högdräktig ko utsattes för onödigt lidande under transport till Nyhléns Hugosons AB – Ullånger
”Kon har blivit utsatt för onödigt lidande”. Så skriver en officiell veterinär, OV, i dagarna i en anmälan till Länsstyrelsen Västernorrland efter att ha påträffat en fullgången kalv i samband med köttbesiktning på slakteriet Nyhléns Hugosons AB – Ullånger i Luleå. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella djurhållaren.
”Den 7:e augusti 2022 inkom en ko med SE nummer … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) från … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) till slakteriet Nyhléns & Hugosons AB i Ullånger. Kon slaktades efterföljande dag på förmiddagen. Vid besiktning efter slakt sågs en förstorad livmoder hos den aktuella kon. Livmodern innehöll en fullgången kalv. Kalven var fullt behårad och mättes till cirka 95 centimeter från hjässa till svansrot. Framtänderna i underkäken var frambrutna. De påvisade fynden (behåring, längd och frambrutna tänder) styrker att mer än 90 procent av dräktighetstiden har passerat och att mindre än 4 veckor återstod till kalvningen. Kon skulle därför inte ha utsatts för transporten. Skelettfogar och ligament i bäckenområdet luckras upp inför en förlossning. Detta leder till en instabilitet i djurets rörelseapparat och i kombination med fostrets extra vikt och fostervattnet, ger ännu mer påfrestningar för kon. Kon löper även risk att drabbas av andra tillstånd, så som tryck mot nerver i bäckenområdet, vilket kan förvärra tillståndet ytterligare. Djur utsätts rent generellt för stress under en transport och denna stress kan medföra att kon kalvar under transporten, eller hon kalvar för att det är dags. Kalvning på transporten innebär en risk för att kalven trampas ihjäl av övriga djur. Kon kunde även ha kalvat utan tillsyn under natten på slakteriet. Kon har blivit utsatt för onödigt lidande”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella fostret. Foto: Livsmedelsverket.