Livsmedelsverket förelägger Lidköpings Laxrökeri att åtgärda hygienbrister
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor