lamm86
Mycket kraftigt gödselförorenade lamm påträffade på slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, måttligt till mycket kraftigt gödselförorenade lamm på ett svenskt slakteri. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och leverantören.
”I samband med slakt av lamm på … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) den 11 augusti 2022 noterade jag att elva av djuren från denna besättning befanns ha måttliga till mycket kraftiga gödselföroreningar. Totalt slaktades 12 lamm från denna leverantör vid aktuell tidpunkt. Föroreningarna bestod till största del av gödsel som bildat tjocka lager och klumpar i pälsen. Gödselföroreningar i denna utsträckning gör det svårt att utföra en hygienisk uppslaktning med stor risk för att gödselpartiklar kontaminerar slaktkropparna”, skriver OV i anmälan.
lamm87
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.