slaktsvin93
15 stycken slaktsvin med svansskador påträffade på KLS Ugglarps i Dalsjöfors – ett hade inflammation som "smält" svansen
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en svansskada med ett öppet sår och inflammation som "smält" svansen. Även 14 andra slaktsvin från samma leverans hade svansskador. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
”Under besiktning före slakt den 19 augusti 2022 klockan 11:00 observerades ett slaktsvin med svansskada som ankom bland cirka 15 stycken slaktsvin med svansskador från samma besättning. Svansskadan hos slaktsvinet var i form av inflammerat öppet sår och inflammationen smälte hela svansen. Svansskadorna hos de andra slaktsvinen var avläkta men en del eller hel av svansarna saknas. Svansskadorna hos slaktsvinet ovan nämnde hade inte uppkommit akut utan pågått i tid då inflammationen smälte hela eller delar av svansen hos slaktsvinet. … Enligt min bedömning svansskadorna har inte uppkommit akut utan det har skett hos leverantören sedan några veckor. Livsmedelsverket anser att djurägaren har brustit i tillsynen och omhändertagande av djuret. Djur med öppet sår ska inte transporteras”, skriver OV i anmälan.
slaktsvin96
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.