Undermåligt förpackade frysta grisfötter från HKScan stoppade i Sydkorea
”Livsmedelsverket har informerats av myndigheten i Sydkorea om att det återigen påträffades ”Meat contamination due to damage to outer and inner packaging” i en sändning exporterad från Sverige”. Så skriver Livsmedelsverket i ett dokument i dagarna som berör slakteriet HKScan Sweden AB i Kristianstad.
Det handlar om en sändning med produkten ”Frozen Pork Front Feet” som producerats av HKScan och som exporterats till Sydkorea via anläggningen Frigoscandia AB i Helsingborg.
Livsmedelsverket har bett HKScan och Frigoscandia att vidta ”lämpliga korrigerande åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten hos era produkter”.
HKscan har meddelat myndigheten att de tar en dialog med Frigoscandia.
FoodMonitor söker Frigoscandia
/FoodMonitor

t20