sIMG_6718
VALET 2022: ”Game over” för Ardalan Shekarabi i Karlstad
VALET 2022 Idag höll Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tal på Stora Torget i Karlstad. Av någon anledning hade de lokala partifunktionärerna ställt upp ett lotterihjul – och ministern snurrade fram ”game over” – vilket förnöjde många åskådare. Men Ardalan Shekarabis budskap var desto allvarligare – att bland annat ta sig an riskkapitalister i skolan och att knäcka gängen.
– Jag ska berätta vilka det blir game over för, jo alla de riskkapitalister som gett sig in på svenska skola. Vi ska se till att skattebetalarnas pengar går till skola, lärare och elever, säger han.
pIMG_9012
Ardalan Shekarabi sa också att målsättningen är att ha 50 000 poliser i hela landet.
– Vi måste knäcka gängen, säger han.
– Överallt i vårt land ska vi förstärka polisen. Vi ska ha hårdare straff och bättre rättsliga verktyg för polisen att slå ner på kriminaliteten.
sIMG_9042
– Vi måste stoppa nyrekryteringen. Då behöver vi ha en skola som ger alla barn en bra start i livet. Ingen ung ska bli kriminell. Därför krävs det satsningar på skolan. Därför krävs det satsningar för att alla ungdomar alla barn oberoende av föräldrars inkomst ska kunna delta i sunda fritidsaktiviteter, i idrott och i kultur. Alla ska kunna inspireras och få sina livsdrömmar förverkligade oberoende av föräldrars inkomst. Det är så vi knäcker nyrekryteringen till kriminaliteten. Det är så det är så vi bygger ett samhälle som håller ihop och är tryggt på riktigt.
Men åtminstone en åhörare var skeptisk till det budskapet.
– Varför har ni inte gjort det då?, ropade denne till Ardalan Shekarabi.
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.