sugga82
Transportskadade suggor ankom svenskt slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri två suggor som hade färska skador på sina ryggar. OV Misstänker att djuren skadats under transport till slakteriet. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: "Sugga med färskt skrapsår cirka 5 gånger 5 centimeter på ryggen samt några mindre skrapsår över rygg och höft". "Bild på undersidan av huden på ovanstående sugga efter avhudning. Här ser man att såret går igenom huden". Foto: Livsmedelsverket.