sDSC_0067
Konsument: Sodastream exploderade och kunde ha skadat 12-årig flicka
En konsument har i dagarna anmält att en Sodastream-apparat exploderat. Dennes 12-åriga dotter fick vatten i ansiktet men kunde ha träffats av plastbitar från maskinen. Sodastream vill i dagsläget inte kommentera ärendet.
"Var sodastreem eksploderet nar min datter pa 12 ar gjorde bubbelvatten. Det er en plastflaske som ikke er utgatt pa dato. Hun fikk ingen skade anneten et tryck av gass/vatten i ansiktet. Men det gikk plastbiter i luften fra maskinen. Jeg har vart i kontakt med sodastreem og de vil at Jeg sender alt til de i posten. Min datter blev glad! En ny maskin!! Men Jeg blev mer undrande. Detvar en kraftig eksplosjonen og det ma registreras pa rett sett. Jeg er som du forstar ikke svensk og vet ikke helt Hvor Jeg skal henvende megsa dette blir registrerat pa rett sett", skriver konsumenten i anmälan till Konsumentverket.
Sodastream avböjer alltså att säga något i dagsläget.
”Ärendet är hos konsumentverket och är ett pågående ärende. Vi vet ej i detalj vad som har inträffat och således kan vi ej uttala oss i dagsläget”, skriver man i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor