stut73
Halt stut på Lövsta Kött
Tidigare i år upptäckte en officiell veterinär, OV, en halt stut på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala och filmade detta. FoodMonitor har efter en tid fått ta del filmen – som vi idag publicerar.
KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMKLIPPET!
”I samband med besiktning före slakt på morgonen den 29 mars 2022 uppmärksammades Officiell Veterinär på Lövsta Kött AB av stallpersonal om en halt stut som inkommit till slakteriet klockan 19:45 föregående kväll. Stuten levererades tillsammans med 9 andra djur från samma leverantör. Enligt stallpersonal hade stuten haltat redan vid avlastning från transporten och därför ställts i en egen box över natten. På en skala från 0-5, där 0 är ohalt och 5 innebär att djuret inte sätter ner benet alls, bedömdes denna hälta som en grad 4. Bifogad film (skickad till länsstyrelse via e-post) visar att stuten rör sig försiktigt och långsamt, sätter ner vänster framben försiktigt och lägger större vikt på höger framben. Det går ej att avgöra i vilket skick stuten var i när han lämnade gården, inget veterinärintyg hade bifogats och stuten hade inte fått särskild transport. Inga skador kunde observeras på det vänstra frambenet, vilket var benet han hade ont i. Dock undersöktes inte klöv eller bog/armbågsled mer utförligt vid besiktning efter slakt så klövlidande alternativt en högre hälta går ej att utesluta. Halta djur bör inte tas med på transporten då detta kraftigt försämrar deras förmåga att kunna balansera och stå stadigt vilket ökar risken för nya skador (till exempel fallskador, risk att bli nedtrampad om lägger sig ner etcetera ). En lindrig till kraftig hälta blir också lätt till en kraftig hälta eftersom transporten är så pass ansträngande. Smärtupplevelsen kan även förvärras då djuret tvingas belasta skadan. Informationen skickas då det kan finnas brister i bondens och transportörens rutiner/kunskap för vilka djur som kan/bör/får transporteras”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.