Malmö stad förbjuder grill att hantera livsmedel – oregistrerad – personal tvättar inte händerna
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor