Jordbruksverket upphandlar ekolotsar till livsmedelsföretag för fyra miljoner kronor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor