KLS73
Nötkreatur med onormal benställning påträffat på KLS Ugglarps i Dalsjöfors – borde inte ha transporterats
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett nötkreatur som hade en onormal benställning. Enligt OV skulle djuret aldrig ha transporterats till slakteriet. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen i Västra Götaland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjursbesiktningen cirka klockan 13:00 noterades att en tjur som stod i boxen på slakteriet hade onormal benställning framför allt på vänster bakben, hasleden var svullen och klövarna på vänster bakben har växt på ett onormalt sätt. Djuret var ostabil bakbenen där djuret gick med svårigheter med böjda bakbenen. Jag anser att djuret med onormal benställning utsatts för onödigt stress på grund av bakbenens tillstånd. Den här tjuren skulle inte transporteras till slakteriet”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.