Säkerhetspolisen manar till skärpt vaksamhet
Den 27 september bekräftade Regeringen att läckaget från gasledningarna Nordstream 1 och 2 orsakats av detonationer. Säkerhetspolisen, som inlett förundersökning om misstänkt grovt sabotage, manar nu till skärpt vaksamhet.
”Under våren har Säkerhetspolisen uppmanat verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet till ökad vaksamhet och rapportering i syfte att tidigt kunna upptäcka förändringar i normalbilden. Säkerhetspolisen konstaterar att de senaste dagarnas händelser påverkar central infrastruktur inom energiförsörjning i Europa, vilket ligger utanför normalbilden. Även om bakgrunden till händelserna ännu inte klarlagts så bedömer Säkerhetspolisen att det finns anledning för aktörer som ansvarar för sådan infrastruktur att ytterligare skärpa sin upptäckandeförmåga och skyndsamt rapportera avvikelser till Säkerhetspolisen”, skriver Säkerhetspolisen i ett dokument.
/FoodMonitor