Vd anmäler olycka på Jämtlandsgården Livsmedel – Räddningstjänsten fick frigöra anställd
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor