Arbetsmiljöverket hotar förbjuda Gävle kommun att hyra ut lokal till restaurangverksamhet
– som bedrivs olovligen
När Arbetsmiljöverket tillsammans med polisen i dagarna gjorde tillsyn på en restaurang i centrala Gävle upptäckte man allvarliga arbetsmiljöbrister. Nu hotar Arbetsmiljöverket fastighetsägaren – som är Gävle kommun – med förbud att upplåta lokalen till restaurangen. Samtidigt konstaterar nu livsmedelskontrollen på Gävle kommun att restaurangverksamheten bedrivs olovligen.
– Restaurangen finns inte registrerad hos oss, säger Frida Enander som är livsmedelsinspektör på Gävle kommun.
– Det ser vi allvarligt på. De får inte bedriva verksamhet utan vår vetskap.
Enligt Lena Sundstedt som är handläggare på Arbetsmiljöverket handlar arbetsmiljöbristerna om att restaurangen har en ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20