Stora förluster av mat på gårdar och slakterier
Stora mängder kött och mjölk blir aldrig mat utan slängs redan på gårdar och slakterier. Anledningarna är flera. Det meddelar Jordbruksverket.
”Bland annat kan skador eller sjukdomar leda till att djur måste avlivas under uppfödningen. När djur är sjuka och behandlas med läkemedel med karenstid får varken deras kött eller mjölk gå till livsmedel. Och för att kunna transporteras till slakteriet får de till exempel inte heller vara halta”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Förlusterna av nötkött, griskött och mjölk under 2020 stod enligt Jordbruksverket för:
”8 procent av nötköttsproduktionen, vilket motsvarar 13 000 ton nötkött i slaktad vikt”
”3 procent av grisproduktionen, vilket motsvarar 7 000 ton griskött i slaktad vikt”
”0.4 procent av mjölkproduktionen, vilket motsvarar 11 000 ton mjölk”
Förlusterna orsakar stora onödiga utsläpp och ger ett betydande ekonomiskt bortfall.
”Förlusterna gav sammanslaget ett växthusgasutsläpp på nästan 330 000 ton koldioxidekvivalenter under 2020, vilket är lika mycket som 9 procent av de totala växthusgasutsläppen från djurhållningen. Djurproducenterna påverkas också ekonomiskt. Under 2020 utgjorde förlusterna av nötkött och griskött nästan 6 procent av produktionsvärdet”, skriver Jordbruksverket.
Av det som slängs på slakterier hade enligt Jordbruksverket drygt hälften kunnat bli mat.
”Det handlar bland annat om produkter som blod, kind, hjärta, njure och lever. De 13 000 ton blod som inte blev mat hade till exempel kunnat räcka till 156 miljoner portioner blodpudding”, skriver Jordbruksverket.
/FoodMonitor