HKScan39
Nöt med två färska skador på ryggen påträffat på HKScan i Linköping
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.