Bristande handhygien och massor med fruktflugor på Subway
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor