Konsumtionsökning
för mat och dryck
Enligt Visa Europes Sverigeindex för andra kvartalet 2011 uppvisar Sverige en konsumtionsökning för åttonde kvartalet i rad. Mat och dryck tillhör de kategorier med stadig tillväxt. Det rapporterar Dagens Handel.
 
Svenskarnas konsumtion steg med två procent jämfört med samma period förra året. Det är också en viss ökning jämfört med första kvartalet, då tillväxtsiffran var 1,5 procent, skriver Dagen Handel.
 
Visas Sverigeindex bryts även ner i åtta konsumtionskategorier varav fyra uppvisade tillväxt under andra kvartalet; Hotell & restaurang, Mat, dryck & tobak, Transport & kommunikation samt Övriga varor & tjänster.
 
Hotell & restaurang stod för den största tillväxten precis som förra kvartalet; konsumtionen steg med 11,9 procent jämfört med samma period förra året, vilket är den snabbaste ökningen hittills.

Det är femte gången Visa Europe presenterar Sverigeindex genom att analysera transaktionsdata för de åtta miljoner Visakort som finns i omlopp i Sverige.
 
/FoodMonitor