MSBIMG_7071
MSB vill stärka det civila försvaret – med 27 miljarder varje år
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att man överlämnat en rapport till regeringen om det som krävs för att stärka det civila försvaret. Detta efter att ha tagit in synpunkter från ett 70-tal myndigheter. Notan hamnar på 27 miljarder kronor varje år.
– Det behövs en genomgripande omställning för att åstadkomma ett modernt civilt försvar. Totalsumman är en kostnadsuppskattning av förslagen och ett underlag för politiska avvägningar och beslut. Vi flaggar även för att ytterligare kostnader tillkommer för att lösa ut förslag från kommande utredningar om befolkningsskydd och försörjningsberedskap, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
Bilden: Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s generaldirektör. Foto: FoodMonitor.