slakteri23
Misstänkt högdräktig ko påträffad på Jämtlandsgården Livsmedel – stort foster
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal en misstänkt högdräktig ko som bar på ett stort foster. Det framgår av en anmälan till Länsstyrelsen Västerbotten som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Den 19 oktober 2022 inkom ko SE till Jämtlandsgården Livsmedel AB. Hon var av mjölkras och kom tillsammans med 5 andra kor från ovanstående leverantör. Korna övernattade på slakteriet till den 20 oktober då levandedjursbesiktning, slakt samt besiktning efter slakt skedde. Vid besiktning efter slakt framkom att kon var dräktig med ett stort foster, som mätte cirka 92 centimeter från hjässa till rumpa (crown-rump). Fostret hade helt genombrutna framtänder i underkäken och full behåring på kroppen. Fostret bedömdes vara i stort sett fullgånget, därmed kan misstänkas att mer än 90 procent av dräktighetstiden passerat och att det vid transporten till slakteriet sannolikt varit mindre än 28 dagar kvar till kalvning, vilket enligt lagstiftningen inte är tillåtet”, skriver OV i anmälan.
slakteri22
Transport av högdräktiga djur kan orsaka onödigt lidande.
”Dräktighet innebär en fysisk påfrestning och stress för moderdjuret. Skelettfogar och ligament i bäckenområdet luckras upp inför en förlossning, vilket ger en instabilitet i djurets rörelseapparat. Fostrets och fostervattnets vikt innebär en extra påfrestning för kon, och hon löper risk att drabbas av exempelvis tryck mot nerver i bäckenområdet. Under transport står djuret upp och behöver parera för fordonets rörelse, något som blir en mycket stor påfrestning för ett djur i långt gången dräktighet. Stressen under transport kan även medföra att kon kalvar på transporten eller slakteriet. En kalvning på transport skulle innebära mycket stor stress för kon och risk för att kalven trampas ihjäl av andra kor. Ett djur i så långt gången dräktighet är fysiskt svagt och ska inte utsätts för den påfrestning och stress en transport medför, samt risken för att kalvning sker under transport eller uppstallning på slakteri”, skriver OV.
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella fostret. Foto: Livsmedelsverket.