Borttagen stöveltvätt visar på inkompetens på skandalslakteriet Kronfågel
LEDARSTICK FoodMonitor har i åtskilliga artiklar tidigare berättat om slaktsnusk på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Det handlar ofta om förbluffande inkompetens. Vi fick ytterligare ett exempel på det i dagarna då slakteriet, enligt Livsmedelsverket, tagit bort stöveltvätten för personalen – oklart när den kommer tillbaka.
”Stöveltvätten i slakthallen är borttagen. Enligt personalen är den på service och de vet inte när den är på plats. Personer som jobbar i slakten kan inte rengöra sina stövlar innan de går ut från slakthallen”, skriver Livsmedelsverket i dagarna i en kontrollrapport.
Så säger lagen (källa: Livsmedelsverket):
”Alla personer som arbetar på platser där livsmedel hanteras skall iaktta god personlig renlighet och bära lämpliga, rena och, när det är nödvändigt, skyddande kläder.”
/FoodMonitor