Kaffet allt dyrare
Konsumentpriset på kaffe har stigit med 36.7 procent mellan juli 2010 och 2011. Trots förväntat stora skördar i Brasilien kommer troligtvis priserna på kaffe i Sverige att vara fortsatt höga. Det meddelar Jordbruksverket.
 
”Arabicabusken ställer höga krav på jordmån, klimat och skötsel och är känslig för skyfall och sjukdomar. Produktionen i Colombia började minska för tre-fyra år sedan och det kopplas samman med dåliga skördar på grund av skyfall som förstört stora delar av skörden”, skriver myndigheten.
 
”En annan orsak till de höga kaffepriserna är världsmarknadens råvaruboom med allmänt stigande priser och råvaruspekulationer som förstärker prissvängningarna.”
 
Enligt Jordbruksverket steg under samma period konsumentpriset på livsmedel och alkoholfria drycker med 1.9 procent.
 
Den kommande kaffeskörden i Brasilien att bli stor. Men samtidigt är problemen med produktionen betydande i Colombia.
 
Jordbruksverket anser därför att ”… det mesta talar för att kaffepriserna i Sverige kommer att vara fortsatt höga en tid framöver.”
 
/FoodMonitor