Länsstyrelsen: Jordbruksverket låter utländsk veterinär som inte uppfyller formella krav arbeta som veterinär på Distriktsveterinärerna
En utländsk veterinär som Jordbruksverket gett särskilt tillstånd att få arbeta som veterinär, och som nu arbetar på Distriktsveterinärena, brister allvarligt i sin yrkesutövning – och uppfyller inte ens de formella kraven. Det påstår länsstyrelsen som nu kritiserar Jordbruksverkets beslut. Länsstyrelsen larmades av veterinärens kollegor.
– Vi anser att Jordbruksverket har gett veterinären det här särskilda tillståndet på felaktiga grunder. Han uppfyller inte villkoren för att få arbeta som veterinär i Sverige, säger den länsveterinär som utrett saken.
Hur allvarlig är det?
– Det är allvarligt eftersom vi har fått ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20