Konsument fick ångest och hjärtklappning efter att ha ätit Focus-Pep
En konsument säger sig ha drabbats av både hjärtklappning och ångest efter att ha konsumerat kosttillskottet Focus-Pep i av tillverkaren rekommenderad dos och som inköpts på sajten amazon.se. Det framgår av en anmälan som konsumenten i dagarna gjort till Livsmedelsverket.
Konsumenten uppger att denne började äta preparatet den 8 november och upplevde biverkningarna samma dag.
Konsumenten har sökt läkarvård men biverkningar sitter enligt uppgift fortfarande i.
Konsumenten har inte ätit några andra kosttillskott eller läkemedel under samma period.
FoodMonitor har inte lyckats nå tillverkaren av kosttillskottet.
/FoodMonitor

t20